Świeckie państwo

Czytaj poprzednią część: Nowoczesne Państwo

73

Koniec z finansowaniem religii ze środków publicznych Z faktu, że większość podatników stanowią katolicy, nie wynika, iż z publicznych – a więc również wpłacanych przez nie-katolików pieniędzy – można finansować przedsięwzięcia w rodzaju katechezy. Środki na te cele powinny w całości pochodzić ze zbiórek prowadzonych przez Kościół. Dla zapewnienia zupełnego ideowego i finansowego rozdziału Państwa od Kościoła, lekcje religii nie mogą być organizowane w publicznych przedszkolach i szkołach. Podatek CIT od zysków ze świadczonych usług powinien objąć także kościoły i związki wyznaniowe ? dotyczy to w szczególności tzw. spółek kościelnych, które prowadzą normalną działalność gospodarczą. Poszczególne parafie powinny uzyskać status organizacji pożytku publicznego i ? pod warunkiem prowadzenia przejrzystej księgowości ? być uprawnione do pobierania odpisów podatkowych z tego tytułu. Kościoły powinny podlegać tym samym procedurom restytucji mienia, jakie stosuje się do osób prywatnych i ich spadkobierców.

74

Wypowiemy konkordat Stosunki między Państwem a Kościołem katolickim są w Polsce źle uregulowane prawnie, co znajduje wyraz w niespójności artykułów 25.1 i 25.4 Konstytucji (odpowiednio: ?Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione? oraz ?Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy?). Jeśli Kościoły mają być rzeczywiście równoprawne, prawna podstawa uregulowania ich stosunków z Rzeczpospolitą Polską musi być taka sama i dostępna dla każdego z nich. Tym samym podstawą regulacji stosunków między RP i Stolicą Apostolską nie może być umowa międzynarodowa, bo tego rodzaju regulacja dostępna jest wyłącznie zorganizowanemu w państwo Kościołowi katolickiemu. Dlatego obecny konkordat należy zastąpić – nawet jeśli wymagałoby to zmiany Konstytucji – prostą ustawą, która w jednakowy sposób określi funkcjonowanie wszystkich wyznań. Sprzeczne z konstytucyjną zasadą wolności religijnej i równouprawnienia wyznań jest także istnienie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu ? ciało to należy jak najszybciej zlikwidować.

75

Prawa i sumień nie wolno łamać Równocześnie, należy rygorystycznie przestrzegać art. 25.2 Konstytucji RP, według którego ?władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym?. Przepis ten gwarantuje katolikom (w tym księżom i biskupom) swobodę wypowiedzi przeciw aborcji, in vitro czy handlowi w niedzielę, lecz równocześnie zobowiązuje ograny państwa do dbałości o to, by w procesach rządzenia i stanowienia prawa nie faworyzować któregokolwiek spośród religijnych bądź laickich systemów światopoglądowych. Świadectwem bezstronności światopoglądowej musi być nieobecność symboli religijnych w przestrzeni instytucji państwowych, a więc w urzędach i szkołach itp. Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe powinien podlegać rygorom ustawy o ochronie danych osobowych ? apostazja musi oznaczać wykreślenie z rejestru.

Czytaj następną część: Przyjazne Państwo

Aby zapewnić najwyższą jakość usług strona wykorzystuje pliki cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka Prywatności

Polityka plików „cookies”: korzystając ze strony Twój Ruch akceptujesz zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności: Po co nam cookie? Cookies używamy w celu optymalizowania korzystania ze stron www oraz również w celu gromadzenia danych statystycznych/analitycznych, do identyfikowania sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Dane te dają możliwość ulepszania funkcjonalności, struktury i zawartości stron www, oczywiście z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych akcji na rzecz użytkownika. Dane zawierające informacje osobowe są zaszyfrowane, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe! Możesz samodzielnie zmienić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.Twój Ruch nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na naszych stronach Zaufani Partnerzy Korzystając ze strony możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od Zaufanych Partnerów. Mogą oni korzystać z plików cookie do celów reklamowych, analitycznych i statystycznych. Strona wykorzystuje oprogramowanie analityczne od Zaufanych Partnerów (Google Analitics, Facebook), zamieszczając w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o nim. Twój Ruch

Close