Nasze Sukcesy

Często słyszysz, że Twój Ruch będąc w Sejmie nic nie zrobił? Przekonaj się sam!

i

Wielka nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego w zakresie postępowania przygotowawczego.

To dzięki TR wprowadziliśmy w Polsce model kontradyktoryjny i ograniczyliśmy postępowania prowadzone przez prokuratorów.
?

Kwota wolna od podatku

Jeszcze w lipcu Twój Ruch przedstawiał projekt ustawy, który zakładał zwiększenie kwoty od podatku. W głosowaniu 21 lipca PO i PSL odrzuciło naszą propozycję, to jednak nasza determinacja przyniosła sukces. Kilka dni temu Wicepremier Piechociński poinformował, że rząd rozpocznie prace nad zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
?

Poprawki w systemie viaTOLL

-zmniejszenie kar dla zespołów pojazdów obejmujących przyczepy kempingowe z obecnych 3000 zł do 500 zł;

-zmniejszenie większości innych kar z obecnych 3000 zł do 1500 zł;

-możliwość nałożenia tylko jednej kary w ciągu doby zamiast dzisiejszego paradoksu prawnego nakładania monstrualnych kar za każdorazowe przekroczenie bramki;

-zniesienie rygoru natychmiastowej wykonalności ? kary płatne dopiero w momencie uprawomocnienia decyzji;

-wprowadzenie przedawnienia i zastosowanie bardziej korzystnych przepisów po wejściu w życie ustawy

?

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

To dzięki TR wprowadziliśmy zmianę na rzecz kryterium innowacyjności.
?

Płatność VATu dopiero o zapłaceniu faktury przez odbiorcę

Twój Ruch złożył projekt zmiany w tym zakresie, został odrzucony. Jednak ten pomysł został wykorzystany przez rząd i wprowadzony.

?

Komisja ds. WSI

Projekt uchwały, powołującej komisję śledczą w sprawie likwidacji WSI, trafił do dalszych prac w Sejmie.

mało?

Oprócz tego złożyliśmy około 100 ustaw dotyczących wielu aspektów Twojego życia.

Większość z nich została odrzucona przez cichą koalicję POPiSu.