Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km?.

 

 

Okręg Wyborczy 34

Siedziba PKW: Elbląg

powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski i ostródzki; miasto na prawach powiatu: Elbląg

 

Okręg Wyborczy 35

Siedziba PKW: Olsztyn

powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński i węgorzewski; miasta na prawach powiatu: Ełk i Olsztyn

 

 

Okręg numer 34 Elbląg

Okręg numer 35 Olsztyn

Krzysztof Rumiński

Komisarz Okręgu

731 537 035

krzysztof_rumunski1@op.pl