Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Krajowy Partii Twój Ruch wyraża sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

 

Dziś bardzo istotną sprawą nie tylko dla państwowości, narodu, ale przede wszystkim społeczeństwa, jest wyraźne i jednoznaczne opowiedzenie się po stronie wartości przyświecających państwom-sygnatariuszom UE. Art. 2. Traktatu o Unii Europejskiej mówi, że: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”. Od kilku dni przez Polskę, wzdłuż i wszerz, przeprowadzane są wiece protestacyjne pod siedzibami miejscowych Sądów. Protesty te dotyczą sprzeciwu dla dokonywanego przez partię rządzącą zamachu na praworządność. Działanie te w gruncie rzeczy mają prowadzić do zapewnienia obecnie rządzącym bezkarności na długie, długie lata, za wszystko to, co przez lata okresu rządów PiS ma miejsce w Polsce. Chodzi również o to, aby obecnie urzędujący Prezydent miał wpływ na wybór I Prezesa Sądu Najwyższego, któremu w niedługim czasie kończy się kadencja. Jest to o tyle ważne, ze Prezes Sądu Najwyższego z mocy prawa jest Przewodniczącym Trybunału Stanu. Wszędzie tam, gdzie władza rzuca się na niezależne sądownictwo, zawsze w końcu okazuje się, że chodzi jej o to samo: żeby móc bezkarnie łamać prawo. A jedyną metodą, by ją powstrzymać, jest twardy opór społeczeństwa.

 

Zarząd Krajowy Twojego Ruchu wzywa więc wszystkich członków, oraz wszystkie inne siły prodemokratyczne, do aktywnego uczestnictwa w społecznych protestach przeciw wprowadzeniu proponowanej przez PiS kagańcowej ustawy na niezależność i niezawisłość sędziowską.

 

Przewodniczący Partii Twój Ruch

(-) Marzenna Karkoszka

(-) Kamil Żebrowski

Aby zapewnić najwyższą jakość usług strona wykorzystuje pliki cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka Prywatności

Polityka plików „cookies”: korzystając ze strony Twój Ruch akceptujesz zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności: Po co nam cookie? Cookies używamy w celu optymalizowania korzystania ze stron www oraz również w celu gromadzenia danych statystycznych/analitycznych, do identyfikowania sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Dane te dają możliwość ulepszania funkcjonalności, struktury i zawartości stron www, oczywiście z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych akcji na rzecz użytkownika. Dane zawierające informacje osobowe są zaszyfrowane, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe! Możesz samodzielnie zmienić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.Twój Ruch nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na naszych stronach Zaufani Partnerzy Korzystając ze strony możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od Zaufanych Partnerów. Mogą oni korzystać z plików cookie do celów reklamowych, analitycznych i statystycznych. Strona wykorzystuje oprogramowanie analityczne od Zaufanych Partnerów (Google Analitics, Facebook), zamieszczając w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o nim. Twój Ruch

Close