Druga ustawa od TR dla Ewy Kopacz – dwukadencyjność w samorządach

Druga ustawa od TR dla Ewy Kopacz – dwukadencyjność w samorządach

Przewodniczący Twojego Ruchu Janusz Palikot przedstawił kolejną (drugą już) ustawę autorstwa TR, złożoną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ten zakłada zmianę ustawy Kodeks Wyborczy, której celem jest ograniczenie sprawowania funkcji publicznej poprzez określenie maksymalnej liczby kadencji dla danego organu samorządowego, wybieranego w wyborach bezpośrednich (tzw. dwukadencyjność w samorządach).

Dzięki limitowi ilości sprawowanych kadencji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zminimalizujemy funkcjonowanie korupcjogennych powiązań w środowiskach lokalnych. Poprawimy efektywność wykonywania zadań przez włodarzy miast, jak również sposób i czas realizacji zaaprobowanych w trakcie wyborów postulatów składających się na program wyborczy kandydata.

Mając na uwadze demokratyczny sposób sprawowania władzy, funkcjonujący w naszym kraju od dwudziestu lat, należy dołożyć szczególnych starań, aby sukcesywnie powiększać zakres świadomości społecznej, jak również znajomość zasad demokracji przedstawicielskiej. Zwiększona rotacja na stanowiskach samorządowych stworzyłaby trend do rozwoju myśli demokratycznej wśród społeczeństwa.

  • Marek Bakalarczuk

    Nareszcie. Znam gminę, gdzie wójtem od 30 lat jest ten sam człowiek i stołki obsadzają ci sami ludzie a po nich dziedziczą ich dzieci.

  • Piotr Góra

    I dlatego właśnie zagłosuję na Pana Palikota.

  • oskar

    Spoko tylko nie perzejdzie za władzy po (z małej )