Przyjazne Państwo
Świeckie PaństwoNasze Sukcesy

Komunikat ws. braku centralnego numeru list

W związku z brakiem przydzielonego przez PKW numeru list dla TR wyjaśniamy, co następuje:Twój Ruch zarejestrował listy do sejmików w 80% okręgów. Niestety wymogiem PKW do otrzymania centralnego numeru jest rejestracja przynajmniej jednej listy w każdym województwie....