Przyjazne Państwo
Świeckie PaństwoNasze Sukcesy

Radna Marta Niewczas chwalona za swoją aktywność

Marta Niewczas, radna Twojego Ruchu z Rzeszowa bardzo aktywnie działa w ramach sprawowanej funkcji. - Aktywność ta przejawia się głównie w interpelacjach składanych w sprawach, z którymi do Marty Niewczas zgłaszają się mieszkanki i mieszkańcy miasta. - Andrzej Dec,...

Pora na change w interchange

Kilkadziesiąt znamienitych osób – przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego,  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,  Związku Banków Polskich,...

„Stop pedofilii” czy stop edukacji seksualnej?

„Panie Mariuszu Dzierżawski, gdyby spotkał mnie pan na wrocławskim rynku i zapytał, czy podpiszę się pod projektem stawiającym tamę pedofilii, podpisałbym się bez wahania. Tak, jestem za tym, aby przestępstwa pedofilii, których ofiarami są przecież nasze dzieci, były...