15. ustawa od TR dla Ewy Kopacz – związki partnerskie

15. ustawa od TR dla Ewy Kopacz – związki partnerskie

Twój Ruch w przededniu Święta Niepodległości Twój Ruch postanowił zaapelować do premier Ewy Kopacz i parlamentarzystów  o ponowne rozpatrzenie naszego projektu ustawy o związkach partnerskich, a wszystko to w ramach 100 dni współpracy z rządem.

Barbara Nowacka, która tego samego dnia ogłosiła swoje przystąpienie do partii, stwierdziła, iż związki partnerskie byłyby rozwiązaniem dość nowoczesnym jeszcze kilka lat temu, natomiast teraz jest to już standard, który Polska powinna jak najszybciej zaadaptować na nasz rodzimy grunt. Jak podkreśliła działaczka TR Polska jako jeden z pierwszych krajów dała kobietom pełne prawa wyborcze, wprowadziła ubezpieczenia społeczne czy 8-godzinny dzień pracy. – To były rzeczy bardzo odważne, to były rzeczy nowoczesne. To było marzenie, na którym powstała II Rzeczpospolita – przekonywała. Dodała, że marzenie o równości bez względu na płeć, wiek, pochodzenie społeczne czy preferencje seksualne jest wciąż aktualne.

W podobnym tonie wypowiedział się Janusz Palikot, który zapowiedział, że dołoży starań, aby tym projektem ustawy zainteresowali się zarówno premier Ewa Kopacz, jak i Sejm i Senat.

Przygotowany przez nas projekt zakłada m.in. dostęp do informacji medycznej o partnerze oraz prawo decydowania o pochówku; odmowy zeznań w charakterze świadka.; ustanowienia wspólnoty majątkowej; dziedziczenia po sobie na takich samych zasadach jak po żonie lub mężu (zaliczając ich do pierwszej grupy podatkowej od spadków i darowizn), a także wspólne rozliczanie się z fiskusem. Daje też m.in. prawo do renty po zmarłym partnerze, do zasiłku w związku z opieką nad chorym partnerem, objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera.

Konferencja odbyła się w miejscu symbolicznym, czyli koło Tęczy na warszawskim Placu Zbawiciela.

Projekt ustawy – związki partnerskie (PDF)