Wystąpienie Janusza Palikota w odpowiedzi na nowe exposé premiera!

Wystąpienie Janusza Palikota w odpowiedzi na nowe exposé premiera!

Wystąpienie Janusza Palikota w odpowiedzi na nowe exposé  premiera!        

Sondaż CBOS pokazuje: Palikot odrabia straty

W sierpniu, w porównaniu z lipcem, partia Palikota uzyskała 100 %  przyrost elektoratu. Palikot w obecnym badaniu sondażowym otrzymał odpowiedź na nurtujące go pytanie: dlaczego TR poniósł klęskę w wyborach do Parlamentu Europejskiego? W tych...

Wanda Nowicka - Kościół na garnuszku państwa

Gazeta Wyborcza przypomina o nabrzmiałym problemie, jakim jest kompleksowe i astronomiczne finansowanie Kościoła i kościelnych etatów z pieniędzy publicznych. Zwraca uwagę nie tylko na ogromne koszty finansowania religii w szkołach. Konia z rzędem...

Ludzie

Janusz Palikot

Przewodniczący Zarządu Krajowego

Więcej ›

Marek Siwiec

Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego

Więcej ›

Łukasz Piłasiewicz

Sekretarz Zarządu Krajowego

Więcej ›

Agnieszka Stupkiewicz Turek

Agnieszka Stupkiewicz Turek

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Aleksandra Popławska

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Andrzej Rozenek

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Anna Kubica

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Artur Dębski

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Elżbieta Fornalczyk

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Jan Hartman

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Małgorzata Prokop-Paczkowska

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Paulina Banaś

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Robert Kwiatkowski

Członek Zarządu Krajowego

Więcej ›

Adam Rybakowicz

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Andrzej Lewandowski

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Armand Ryfiński

Armand Ryfiński

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Artur Górczyński

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Henryk Kmiecik

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Jacek Kwiatkowski

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Jerzy Borkowski

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Krzysztof Iszkowski

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Łukasz Krupa

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Maciej Wydrzyński

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Małgorzata Marcinkiewicz

Krajowa Rada Polityczna

Więcej ›

Program

1. Strategiczne gałęzie przemysłu

„Mamy maliny – róbmy dżem”: kluczem do bogactwa jest uzupełnienie roli dostawcy surowców rolą przetwórcy oraz sprzedawcy, który zarabia dzięki...

2. Nowe reguły konkurencji politycznej

"Wpływ obywateli na politykę krajową może zostać zwiększony także poprzez taką zmianę ordynacji wyborczej, która wprowadzi limit kadencji (zob. pkt 4...

3. Więcej samorządności

"Każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub samodzielnie...

4. Wymuszenie zmiany pokoleniowej

Rozwiązaniem mającym na celu przywrócenie polityki obywatelom jest także – o ile zmianę taką zaakceptują w referendum obywatele – wprowadzenie limitu...

5. Zniesienie immunitetów

Immunitety poselskie, sędziowskie i prokuratorskie, które miały zapewnić ich posiadaczom ochronę przed naciskami ze strony władzy wykonawczej, uległy...

6. Przejrzystość wydatków i procesów de...

Należy zagwarantować rzeczywistą jawność wszystkich dokumentów urzędowych związanych z wydawaniem środków publicznych. Powinny być one dostępne w...

7. Zapobieganie konfliktom interesów

By uniknąć traktowania aktywności politycznej jako sposobu na zarabianie pieniędzy, postulujemy zakazać łączenia funkcji partyjnych z pracą w...

8. Logika celu, a nie instytucji

Zarówno proces legislacyjny, jak i działania administracji powinny być zorientowane na osiągnięcie jasno określonych, najlepiej wyrażonych liczbowo,...

9. Większa efektywność wydatków publicz...

Budżet zadaniowy i bardziej racjonalna struktura instytucjonalna pozwolą osiągnąć większy efekt za te same pieniądze. Należy dążyć do ograniczania...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.